Havarijné poistenie – služba motoristom

V krátkom článku, našich čitateľov zoznámime, pred čím nás môže ochrániť havarijné poistenie.
 odtahová služba
Havárie.        Ak budete mať uzatvorené havarijné poistenie s rizikom havárie, poisťovňa Vám v tom prípade, ak spôsobíte haváriu, vyplatí náhradu škody, ktorú si spôsobíte aj na Vašom vlastnom aute. Pri dojednaní havarijného poistenia si možno vybrať, či bude poistenie platiť len na území SR alebo aj v zahraničí a akú budete mať spoluúčasť na prípadnej náhrade. Od týchto všetkých aspektov sa odvíja samotná cena havarijného poistenia.
 bourané auto
Živly.Zvyčajne je týmto druhom pripoistenia krytý požiar, výbuch, záplava, povodeň, krupobitie, úder blesku, zosuv pôdy alebo lavíny, pád stromov a kamenia alebo víchrice. Ak napríklad Vaše auto zasiahne povodeň, potom sa veľmi často jedná o totálnu škodu, kde sa vozidlo už nedá opraviť a tak je škoda pomerne vysoká.
 
Odcudzenie vozidla:             Samostatne je možné poistiť v rámci havarijného poistenia na odcudzenie vozidla. Pri dojednaní tohto poistenia je možné získať zľavu v prípade, že je Vaše vozidlo vybavené zabezpečovacími systémami.
 
Vandalizmus:           Toto poistenie Vám tiež poskytuje poistnú ochranu proti poškodeniu alebo zničeniu zaparkovaného vozidla úmyselným konaním cudzej osoby. Ak dôjde k tejto poistnej udalosti, je potrebné zavolať vždy políciu.
 
Ďalšie doplnkové poistenie:             Medzi najbežnejšie pripoistenie patrí poistenie predného skla, alebo poistenie proti stretu so zverou. Medzi ďalšie typy možno spomenúť úrazové poistenie vodiča alebo cestujúcich alebo pripoistenie batožiny. V rámci havarijného poistenia existuje aj možnosť pripoistenia právnej ochrany.
 

Asistenčné služby:     Rozsah asistenčných služieb, ako súčasť havarijného poistenia, sa u jednotlivých poisťovní líši. Väčšina poisťovní ponúka základnú asistenciu a rôzne rozširujúce balíčky. V prípade nehody alebo poruchy vozidla, si potom jednoducho privoláte odťahovú službu či inú odbornú pomoc Vašej poisťovne.