Zmena v účtovnom zákone začne platiť už od januára, nezabudnite sa na to pripraviť aby ste nečelili zbytočne pokutám

Prednedávnom sa znova aktualizovala legislatíva v oblasti účtovníctva. To čo sa môže na prvý pohľad zdať ako skvelá správa, no môže v konečnom dôsledku narobiť niektorým podnikateľom nemalé problémy. Najme preto, lebo zmena v zákone začne platiť už od januára 2020.Kalkulačka, účtovníctvo.jpg
 
Kým po starom bola platná povinnosť pre takzvané veľkostné kritérium nastavená trocha inač, dnes už to neplatí. Čo prakticky znamená že firma mala povinnosť mať vytvorené základné imanie. A v prípade že sa jednalo o poľnohospodárske družstvo tak platila povinnosť na povinný audit. A to všetko v prípade že boli splnené aspoň dve z troch uvedených podmienok.
 
 
Veľkosť  majetku celkovo, (brutto) bola väčšia ako suma o výške jeden milión eúr. 
Čistý obratsa pohyboval nad dva milióny eúr.
Počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol počet 30 osôb.
 
Zmena sa v našom prípade dotkne prvých dvoch kritérií. Prakticky to pre podnikateľov a firmy znamená že sa dané sumy zdvojnásobia. V prvom prípade sa tak bude jednať o dva milióny eúr a nie iba jeden. A taktiež z toho teda vyplýva že v druhom prípade sa tu teda bavíme o sume štyroch miliónoch. Posledné kritérium ohľadom počtu zamestnancov za dané účtovné obdobie sa na teraz nemení a ostáva tak ako tomu bolo doteraz. Tu treba dodať že tentokrát sa nejedná o žiaden výmysel našej vlády a nebudeme zase v niečom „smutne“ výnimočný. Pretože sa touto úpravou stále držíme v priemernej hranici s porovnaním s ostatnými krajinami Európskej únie.Výpočet dane.jpg
 Zaujímalo, ba až paradoxne preto vyznieva námietka Slovenskej komory audítorov ktorý boli proti takejto úprave parametrov zákona. Firmy totiž nemali povinnosť takýto audit povinnosť vykonávať zo zákona. A častokrát sa stávalo že bol vykonaný na ich vlastnú žiadosť. Respektíve o to požiadala materská spoločnosť a tak vykonaný byť musel. Táto zmena zišla ako odpoveď podnikateľom ktorý si ju vyžiadali pretože sa domnievajú že tak dokážu ušetriť nemalé finančné prostriedky. Na čo sa v ako sme už spomenuli ozvala Slovenská komora audítorov, tá má totiž iný názor na celú situáciu. Pretože ako tvrdia, zmenou sa iba zvýši počet firiem. Ale to ukáže až čas.