Zavolajte si na pomoc krtkovanie

Upchatý odtok, to je celkom reálna situácia, ktorá sa časom môže prihodiť aj vám a možno ste sa s tým už dokonca v minulosti stretli. V takom prípade viete, že bude najlepšie prečistiť ho čo najskôr a odstrániť z neho všetky usadeniny. Ľahko sa totiž stane, že usadeniny vzniknú zo splachovania mastnôt a olejov, čistiacich prostriedkov, mydla či zvyškov z jedál. Toto sú najčastejšie príčiny upchania odtoku- zmenšuje sa jeho priemer a tým pádom je zhoršené odtekanie odpadovej vody, ktorá sa môže začať hromadiť napr. v kuchynskom dreze alebo umývadle.

Potrubie, inštalatérstvo

Vždy je preto vhodná aj pravidelná prevencia, či už v podobe kontroly potrubí alebo v snahe vyhýbať sa splachovaniu vyššie zmienených vecí. Kontrolu potrubí a kanalizácii môže vykonávať odborný servis, ktorý k tomu použije správnu technológiu a pôjde o tzv. TV monitoring. Vďaka tejto službe budete vidieť stav vašej kanalizácie, ako momentálne vyzerá a či sú v nej nahromadené usadeniny. Je vhodné vykonávať takúto prevenciu z dôvodu, aby nedošlo k havarijnému stavu a tým pádom k odstaveniu funkčnej prevádzky súčastí ako umývadlo, drez, kúpeľňa či toaleta.

Vodoinštalatér, opravár

No aj vtedy, ak nastane havária o odstavenie týchto súčastí z funkčnej prevádzky, ešte stále existuje riešenie, ako sa dá tento obmedzujúci stav odstrániť. Na to vám odpovie krtkovanie senec AB – Krtkovanie.sk, ktorí prídu okamžite na miesto, ktoré im lokalizujete a pri použití tej najlepšej technológie problém s upchatým potrubím rýchlo odstránia. Na webovej stránke poskytovateľa týchto služieb však zbadáte, že služba nie je prítomná iba v Senci a okolí, ale aj v mnohých iných častiach, mestách a okresoch na území Slovenska. Služby sú navyše dostupné nonstop a je tak možné ich osloviť hocikedy.

  • Pri čistení sa použije buď elektromechanická alebo vysokotlaková technika prečistenia potrubia či kanalizácie.