S.R.O. a jej zápis môže prebiehať pomaly alebo veľmi rýchlo

Ako začať s podnikaním? K základným bodom sa radí zalozenie sro, čo je asi najobľúbenejšia forma spoločnosti pre (nielen) slovenských podnikateľov. Vznik vlastnej eseročky, ktorá sa môže stať aktívnou, to ale môže zabrať dosť času. V tomto smere predstavuje rýchlejšie riešenie predaj novozaložených ready made s.r.o. O tých si preto v tomto článku povieme niečo viac.

Je to riešenie určené primárne pre tých, čo chcú rozbehnúť svoje podnikateľské plány čo najskôr.

otvorené, modelka

Samozrejme, zo začiatku to chce nejaký plán, víziu a jasnú predstavu o tom, čo a takisto komu chcete ponúkať, resp. predávať. Aj od týchto základov záleží, či sa oplatí s podnikaním začať a ako sa vám bude dariť, hoci potom prichádzajú na rad aj ďalšie, reálne potrebné náležitosti, a to hlavne potreba mať firmu, resp. spoločnosť. Môžeme povedať, že k najpopulárnejším sa radí typ spoločnosti s ručením obmedzeným. K jej vzniku ale predbieha niekoľko nevyhnutných, potrebných úkonov. A práve tieto sú už pri predaji ready made s.r.o. vybavené. Dôležité sú pri nich tieto faktory:

Zápis do obchodného registra, registrácia na daň z príjmu, splatenie základného imania.

papiere, klávesnica

Ready made spoločnosti majú tieto základné body splnené. A keďže ide o kúpu už existujúcej, hoci novozaloženej eseročky, musí prebehnúť aj prevedenie obchodného podielu na nového spoločníka, to jest na toho, kto ju kúpi. Po podpise potrebných dokumentov sa podá žiadosť na zápis týchto zmien do OR, na čo je lehota 2 dni. Výsledkom následne je zapísaná, platná s.r.o., pod ktorou je zaregistrovaný jej nový spoločník, teda ten, čo ju kúpil a podpísal dokumenty o prevode obchodného podielu. Je to ten najrýchlejší proces.

Zároveň ide o oceniteľnú pomoc napríklad začínajúcim podnikateľom, čo chcú v čo najkratšej dobe začať realizovať svoje podnikateľské aktivity, no založenie vlastnej firmy by ich podstatne zdržalo.