Studňa čistá ako studnička. Ako dezinfikovať pitnú vodu?

Prečo je dôležité dezinfikovať studňu?

Hoci sa studňa môže na prvý pohľad zdať čistá, môže obsahovať rôzne nebezpečné látky vo svojom vnútri. Baktérie, vírusy a iné mikroorganizmy, ktoré by sme v zdravej vode nechceli nájsť, sa môžu dostať do studne cez praskliny v pôde, zvieratá alebo kontaminovanú dažďovú vodu. Dezinfekcia slúži ako prevencia proti rôznym ochoreniam, ako je brušný týfus, cholera alebo dyzentéria.

pitná voda

Kedy je potrebné dezinfikovať studňu?
Odporúča sa dezinfikovať studňu preventívne aspoň raz ročne, najlepšie na jar pred sezónou jej intenzívneho používania. Okrem toho je dezinfekcia nevyhnutná aj v týchto prípadoch:

  • Po záplavách alebo inom znečistení okolia studne
  • Ak si všimnete zmenu farby, zápachu alebo chuti vody
  • Ak máte podozrenie na kontamináciu baktériami

poly dezinfekcia

Ako dezinfikovať studňu?

Existuje niekoľko metód dezinfekcie pitnej vody v studni, ale najbežnejšou a najdostupnejšou je použitie bezchlórového dezinfekčného prostriedku, ako napríklad bezchlórovej dezinfekcie Poly. Ak sa však rozhodnete pre Savo tak postup je pomerne jednoduchý:

  1. Vypočítajte si potrebné množstvo dezinfekčného prostriedku. Na 1 m3 vody budete potrebovať 6 litrov Sava (šoková dezinfekcia) alebo 200 ml Sava (preventívna dezinfekcia).
  2. Naplňte vedro dezinfekčným roztokom. Množstvo roztoku prispôsobte objemu studne.
  3. Vylejte roztok do studne. Pomocou čerpadla alebo vedra ho premiešajte s vodou v celej studni.
  4. Nechajte vodu pôsobiť. Doba pôsobenia závisí od použitého dezinfekčného prostriedku a stupňa kontaminácie. Spravidla sa pohybuje od 3 do 24 hodín.
  5. Prečerpajte vodu zo studne. Pokračujte v prečerpávaní, kým voda nebude bez zápachu chlóru.
  6. Otestujte vodu. Pred opätovným používaním vody dajte vzorku otestovať v laboratóriu, aby ste sa uistili, že je nezávadná. Pred dezinfekciou odstráňte zo studne všetky predmety a čerpadlo. Počas dezinfekcie nepoužívajte vodu zo studne na žiadne účely.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na dezinfekčnom prostriedku.