Nepravidelné slovesá v prítomnom čase

Keď sa povie nepravidelné slovesá, tak si väčšina študentov angličtiny spomenie na nepravidelné slovesá v minulom čase, alebo s ich minulým príčastím.
Činnostné slovesá však môžu byť nepravidelné v angličtine aj v prítomnom čase. Ak je v angličtine v prítomnom čase podmetom on, ona, ona alebo jedna osoba, vec alebo zviera, pridáme na koniec väčšiny slovies „-s“. Napríklad:

studium angličtiny

 • I work at a car company.       Pracujem v automobilovej spoločnosti.
 • He works at a car company.  Pracuje v automobilovej spoločnosti.
 • Mark and Tina like pizza.       Mark a Tina majú radi pizzu.

Niektoré slovesá sa však trochu líšia. Na koniec niektorých slovies pridávame „-es“. Ak sloveso končí koncovkou „-ch“, „-sh“, „-o“, „-z“, „-ss“ alebo „-x“, potom pridáme „-es“.

watch  watches catch  catches
wash  washes brush  brushes
do  does go  goes
buzz  buzzes quiz  quizzes
miss  misses discuss  discusses
fix  fixes wax  waxes

Ak sloveso končí na "spoluhláska + y" potom sa zmení "y" na "-ies".

worry  worries cry  cries
fly  flies dry  dries

Zvyčajne, ak sloveso končí na koncovku „-e“, potom jednoducho pridáme „-s“. Napríklad,

 • bake  bakes
 • take  takes

Slovo „have/mať“ upravíme takto.

 • have → has

Ako vyzerajú takéto nepravidelné slovesá vo vetách? Pozrime sa na príklady:

 • The girls do their homework before bed.     Dievčatá si robia pred spaním úlohy.
 • The boy does his homework before bed.     Chlapec si robí úlohy pred spaním.

 

 • The businessmen do their work in the conference room.   Biznismeni pracujú v zasadacej miestnosti.
 • The businessman does his work at the coffee shop after lunch.     Biznismen pracuje v kaviarni po obede.

 

 • Sue and Tim go to work at 9 am every day.  Sue a Tim chodia každý deň do práce o 9 ráno.
 • Sue goes to work at 8 am every morning.    Sue chodí každé ráno o 8 do práce.

práce na počítači
 

 • I fix computers in my free time.        V mojom voľnom čase opravujem počítače.
 • The man fixes cars for a living.          Živí sa opravou áut.

 

 • I dry my hair before I go out.Predtým, než idem von, suším si vlasy.
 • He dries his clothes after he washes them.  Suší si oblečenie po tom, ako si ho operie.

 

Precvičte si, ako vám idú nepravidelné slovesá v prítomnom čase:
 
I worry about _______________.
He worries about _______________.
I do _______________.
We do not _______________.
She does _______________.
He does not _______________ because _______________.
I have _______________.
My friend has _______________.